การเลือก Top Friends ใน hi5

การเลือก Top Friends ใน hi5


1. ให้เพื่อนๆ คลิกที่ Friends จากนั้นจะพบหน้าต่างที่รวมรายชื่อเพื่อนของเราทั้งหมด


Top Friends


2. สังเกตคำว่า Top Friends เมื่อพบแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ จะพบกับหน้าต่างสำหรับเพิ่ม Top Friends


Top Friends


3. เมื่อพบแล้วเพื่อนๆ ต้องการที่จะเลือกใครให้เป็น Top Friends ก็คลิกที่ Add to Top Friends ได้เลยค่ะ


Top Friends


4. ถ้าต้องการยกเลิกพื่อนที่เป็น Top Friends อยู่แล้ว ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ Remove ค่ะ


Top Friends


หมายเหตุ ในการเลือก Top Friend เพื่อนๆ สามารถลือก Top Friend ได้ 15 คนเท่านั้นนะค่ะ

0 Responses